ارسال آثار هنرهای دیداری

با توجه به حجیم بودن فایل های ارسالی در این بخش ، درصورتی که موفق به آپلود فایل ها از این قسمت نشدید می توانید فایل ها خود را از طریق تلگرام به شناسه @festivaltaravatadmin ارسال نمایید.

لطفا در هنگام ارسال مشخصات درخواستی در فرم ارسال اثر بالا را نیز به شناسه تلگرامی اعلام شده همراه با فایل ارسال نمایید.

با تشکر